BBC EDUCATION

Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624
2310-239294
2310-239293
bbc@otenet.gr
 

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Πιστοποιημένο Στέλεχος Υποδοχής Ξενοδοχείου

 Με Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

 


 
 
Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο- μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ - McKinsey).   
To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν πιθανότητες να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι να διευρυνθεί η σεζόν και να διαφοροποιηθεί το προϊόν (ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λ.π). 
Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος είναι «εντάσεως εργασίας». Δηλαδή, όσο αυξάνει η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.

Ο κομβικός ρόλος του Στελέχους στον χώρο της υποδοχής στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας, είναι αυτός που θα καθορίσει την πρώτη εντύπωση του πελάτη για τις υπηρεσίες που θα απολαύσει. 

Είναι το καλωσόρισμα, η ενίσχυση του αισθήματος της ικανοποίησης των πελατών, η «βιτρίνα « της εταιρείας. Και είναι δεδομένο πόσο δύσκολα αλλάζει η πρώτη εντύπωση !

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.  Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 

Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης

Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Τα ECVET του προγράμματος είναι 16.

 Το σχήμα πιστοποίησης ακολουθεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Σε ποιούς απευθύνεται
Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Front Office Agent» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εργασιών για την υποδοχή των πελατών σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, αλλά στην πλήρη ενημέρωση, εξοικείωση και προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να διαχειριστεί το Στέλεχος σ΄αυτή τη θέση. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να εργαστούν, στο πιο νευραλγικό τμήμα ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλλο από το τμήμα της Υποδοχής. Κινείται σε δύο βασικά πλαίσια: το θεωρητικό και το πρακτικό.

  • Το θεωρητικό καλύπτει τη βασική εκπαίδευση που αφορά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, στην οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος της Υποδοχής.
  • Το πρακτικό, μέσα από μελέτες περίπτωσης, παρουσίαση του χειρόγραφου συστήματος και παράλληλη παρουσίαση-εκπαίδευση σε προγράμματα PMS (πρόγραμμα Alexandros της εταιρείας Sunsoft), ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης 

«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ –FRONT OFFICE AGENT»

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος  οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα  είναι σε θέση :

Να εφαρμόζουν στις ξενοδοχειακές μονάδες τα συστήματα λειτουργίας της Υποδοχής

Να σχεδιάζουν την πολιτική κρατήσεων-πωλήσεων

Να υλοποιούν τις απαραίτητες σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης διαδικασίες

Να υιοθετήσουν την τουριστική συνείδηση και τη σημασία της άρτιας εξυπηρέτησης πελατών

Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, την χρήση των συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών

Να υποστηρίζουν την σημαντικότητα του τμήματος της Υποδοχής στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  ακολουθεί συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού

«Front Office Agent»

Εκτιμώμενη Διάρκεια προγράμματος 400 ώρες

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄Αποστάσεως  

10/8/2022, 19/8/2022

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 17/8/2022

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ενότητα 1: Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενότητα 2: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Ενότητα 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ενότητα 4: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ενότητα 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ενότητα 6: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ενότητα 7: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ