BBC EDUCATION

Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624
2310-239294
2310-239293
bbc@otenet.gr

 

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Εξειδίκευση στον Τουρισμό  International Diploma in Travel and Tourism

Πάμε να ταξιδέψουμε τον Κόσμο Μαζί!

 
International Diploma in Travel and Tourism

Σε ποιούς απευθύνεται

 

Το πρόγραμμα επαγγελματικής Πιστοποίησης "Διοικητικό Στέλεχος στον Τουρισμό" 

αφορά όλους τους εργαζομένους στον Τομέα του Τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του Τουρισμού.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμού μπορούν να δηλώσουν 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας, 

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 4 ετή εμπειρία στον Τομέα του Τουρισμού 

Ιδιοκτήτες μικρών η μεγάλων ξενοδοδοχειακών μονάδων

Ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων

Αυτοαπασχολούμενοι στον τουριστικό τομέα

Εργαζόμενοι στον τομέα υποδοχής, την οργάνωσης, των κρατήσεων και της εξυπηρέτησης των πελατών

τουριστικών επιχειρήσεων

Η επαγγελματική εξέλιξη, είναι ένα από τα σημαντίκοτερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ο συνδυασμός του υψηλού μορφωτικού επιπέδου σου, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσεις στον κλάδο του Τουρισμού, θα σου ανοίξει δρόμους επαγγελματικής καταξίωσης.

Παράλληλα είναι κατάλληλο για πτυχιούχους του Οικονομικού κλάδου ως πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε θέματα τουριστικής οικονομίας, τουριστικού management και marketing. 

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.  

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET
Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 
Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.
 • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. 

Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Τα ECVET του International Diploma in Travel and Tourism είναι 33.

 

To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). 

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο- μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ - McKinsey).   To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν πιθανότητες να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι να διευρυνθεί η σεζόν και να διαφοροποιηθεί το προϊόν (ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λπ). Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος είναι «εντάσεως εργασίας». Δηλαδή, όσο αυξάνει η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.Τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» (καταγραφής προσλήψεων και απολύσεων του υπουργείου Εργασίας) δείχνουν ότι οι προσλήψεις τους καλοκαιρινούς μήνες ξεπερνούν κατά χιλιάδες τις απολύσεις: μόνο τον Ιούλιο 2014, στο χώρο της εστίασης οι προσλήψεις ήταν 16.000 περισσότερες από τις αποχωρήσεις, ενώ στα καταλύματα υπήρξε θετική διαφορά 9.250 θέσεων. 

Από τη βάση δεδομένων του kariera.gr προκύπτει ότι μία αγγελία στον κλάδο του τουρισμού δέχεται 50% λιγότερα βιογραφικά από τον μέσο όρο της αγοράς 

(σ.σ. όσο πιο μικρή είναι η προσφορά βιογραφικών, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας).

Εκτιμώμενος χρόνος 400 ώρες

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄Αποστάσεως 

10/8/2022, 19/8/2022

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 19/8/2022

 

Με την ολοκληρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις ο υποψήφιος λαμβάνει: 
 

1. Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος

   "International Diploma in Travel & Τourism

 
 2. Πιστοποιητικό International Diploma In Travel & Turism 
 

   3. Συνοδευτικό έντυπο Europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων

       και του τρόπου υλοποίησης του προγράματτος με την απόδοση των 

       ανάλογων Ευρωπαϊκών  πιστωτικών μονάδων, το οποίο συμβάλει 

       στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

       από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας η τη συνέχιση των

       σπουδών τους. 

                    Τα ECVET του International Diploma in Travel and Tourism είναι 33.

 

Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση από τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου αποδίδεται επίσης επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης που έχει επιλέξει 

(αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου).

 

Τι δουλειά μπορώ να κάνω με το International Diploma in Travel and Tourism ?

 • Υπεύθυνος Υποδοχής στα ξενοδοχεία
 • Υπεύθυνος οργάνωσης δραστηριοτήτων στις διάφορες μορφές του τουρισμού
 • Υπεύθυνος καταλύματος η ταξιδιωτικού πρακτορείου
 • Υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων για την οργάνωση εκθέσεων η παραστάσεων
 • Υπεύθυνος εμπορίου εξειδικευμένων ειδών που αφορούν στο βουνό η στη θάλασσα
 • Στέλεχος διαδικτυακού marketing
 • Συνδυασμός πρώτου πτυχίου με την εξειδικεύση στον Τουρισμό όπως για παράδειγμα υπεύθυνος λογιστηρίου τουριστικής επιχείρησης κ.α Η επαγγελματική εξέλιξη, είναι ένα από τα σημαντίκοτερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ο συνδυασμός του υψηλού μορφωτικού επιπέδου σου, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσεις στον κλάδο του Τουρισμού, θα σου ανοίξει δρόμους επαγγελματικής καταξίωσης.

Μπορείς να δουλέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε:

 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Γραφεία έκδοσης εισιτηρίων
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Επιχειρήσεις παροχής Τουριστικών υπηρεσιών( Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σκαφών, Αεροπλάνων)
 • Αεροπορικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες                                                                                                                                                                                                                                             
 • Θεματικές Ενότητες Πιστοποιητικού  
 1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
 2. Τι ονομάζουμε Τουρισμό 
 3. Γιατί ταξιδεύουμε 
 4. Παγκόσμια μεγέθη τουρισμού 
 5. Βασικά μεγέθη του Ελληνικού τουρισμού 
 6. Φορείς του Ελληνικού τουρισμο
 7. Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης στον Τουρισμό 
 8. Εμφάνιση εργαζόμενου 
 9. Κανονισμός για τη συμπεριφορά των εργαζόμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις 
 10. Σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα 
 11. Πειθαρχικά μέτρα 
 12. Γενικός κώδικας συμπεριφοράς 
 13. Λόγος ύπαρξης του κώδικα 
 14. Εκπροσωπώντας την επιχείρηση
 15. Εκπαίδευση Υποδοχής Θυρωρείο, Τηλεφωνικό Κέντρο, 
 16. Εξυπηρέτηση πελατών
 17. Διαχείριση παραπόνων - Ανάκτηση Εξυπηρέτησης
 18. Τηλεφωνική επικοινωνία
 19. Κρατήσεις 
 20. ΄Εκδοση εισιτηρίων - Τα σημαντικότερα GDS που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
 21. Τεχνικές Αύξησης πωλήσεων
 22. Οργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων
 23. Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Τουρισμό 

 

·